[

El Ven. Lama Gyurme trobada amb el Sr. Alcalde de Montgat