[
Budisme

El Budisme no pot ser definit exclusivament com una religió, una filosofia o una forma de vida. Combina una mica de totes tres coses. De fet es tracta de l’ensenyament del Camí de l’Alliberament d’un home Despert. El Buda Shakyamuni, que va viure en el s. V a.C. En adoptar el Budisme, el practicant segueix el camí del Despertar i aquest fer camí inclou tots els aspectes de la seva vida, l’espiritualitat no en pot ésser separada de la vida diària. És també un camí global que implica filosofia, metafísica i psicoteràpia, en el sentit més ampli del terme.

L’home, qui des de temps immemorial ha submergit en la ignorància la seva veritable naturalesa, gradualment en pren consciència, fins la seva plena realització i esdevé, ell mateix, un “Buda”, aquell que “Ha Despertat”. Hi ha diversos camins per arribar-hi, fet que crea una gran varietat de mètodes dins el Budisme, que estàn dissenyats per a satisfer tots els éssers d’acord amb la seva capacitat i amb les seves necessitats específiques.

El Budisme Tibetà aparegué al Tibet al segle VII d.C. Es divideix en dos períodes. En el primer període (s.VII-VIII), els ensenyaments Tàntrics i Dzogchen que caracteritzen l’escola Nyigmapa, coneguda com “Els Ancians”, van ser traduïts i transmesos. Després d’un període de persecució en el s. X, va aparèixer “La Nova Escola” de Sarmapa i va reactivar noves traduccions del Sànskrit de la col·lecció de Tantres compilats a l’Índia. És durant aquest període que “L’escola del Llinatge Oral” o Kagyupa- a la qual el Lama Gyurme pertany-, va ser fundada. Posteriorment va sorgir l’escola Sakyapa i més tard l’escola Guelupa, “Els Virtuosos”, a la qual pertany el Dalai Lama. El Budisme Tibetà implica l’existència de nombrosos camins, alguns dels quals són graduals, d’altres més directes. El camí de la renunciació monàstica i el camí de la transformació tàntrica, en són els dos camins més coneguts.

Tots aquests ensenyaments pertanyen a la tradició del “Gran Vehicle” o Mahayana, que posa particular èmfasi en la pràctica de la compassió cap a tots els éssers.

Els comentaris estan tancats.